Hufiec ZHP Trzebinia

1 DH „Bór”

1 Drużyna Harcerska „Bór” w Chełmku

 

Miejsce działania: Harcówka, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: pwd. Agnieszka Znaleźniak

Dzień i godzina zbiórek: piątek,  godz. 16:30 – 17:30