Hufiec ZHP Trzebinia

1 GZ „Krasnale”

1 Gromada Zuchowa „Krasnale”

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju

Drużynowy: ćw. Maciej Chwast

Dzień i godzina zbiórek: środa 1630 – 1800

Kontakt:

E-mail: 

Telefon do drużynowej: