Hufiec ZHP Trzebinia

1 GZ „Krasnale”

1 Gromada Zuchowa „Krasnale”

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju

Drużynowa: pwd. Magdalena Ścigaj

Dzień i godzina zbiórek: środa 1630 – 1800

Kontakt:

E-mail: magdalena.scigaj@interia.pl

Telefon do drużynowej: 889 494 402