Hufiec ZHP Trzebinia

100-lecie Ruchu Zuchowego!

100-lecie Ruchu Zuchowego!

Według źródeł latem 1914 roku w Zakopanem dh. Olga Małkowska założyła pierwszą gromadę zuchową. Rok 2014 to okrągła SETNA rocznica powstania ruchu zuchowego w Polsce! Z tej okazji odbyło się wiele imprez i akcji o skali chorągwianej, a także całego związku. Wszędzie przyświecało jedno hasło:

„Tego lata, każdy zuch jest pępkiem świata!”

Również w naszym hufcu najmłodsi świętowali. Podsumowanie obchodów odbyło się 8 listopada 2014 r.

IMG_0001

IMG_0041
IMG_0088

IMG_0114

IMG_0151

IMG_0199

IMG_0207

IMG_0229

IMG_0238

IMG_0399