Hufiec ZHP Trzebinia

13 WDH NS „Titinaka”

13 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku  „Titinaka”

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Drużynowa: pwd. Magdalena Jaroń