Hufiec ZHP Trzebinia

3 WDH NS „Szare Szeregi”

3 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Szare Szeregi”

Miejsce działania: Dom Harcerza w Trzebini

Drużynowa: dh. Agnieszka Biśta