Hufiec ZHP Trzebinia

2 GZ „Stokrotki”

2 Gromada Zuchowa „Stokrotki” w Lgocie

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa w Lgocie

Drużynowa: phm. Renata Gąsiorek