Hufiec ZHP Trzebinia

2 WDH „Cztery Żywioły”

2 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cztery Żywioły”

 

Miejsce działania: Lgota

Drużynowa: pwd. Teresa Gwiazdowska