Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L5/2013

Rozkaz L5/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                         Trzebinia, 28.05.2013r.

      Komendant Hufca

im. ks. hm Mariana Luzara

          w Trzebini

Rozkaz  L5/2013

Druhny i Druhowie!

  1. 1.     Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje

1.2.1  Zwołuję Rajd Zuchowy „ Zuchowe Tuptanie po Bukiet dla Mamy”

 

2.  Hufiec

2.3. Powołania i rozwiązania sztabów Komisji

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 22.04.2013 r. Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i wędrowniczych w składzie:

phm Anna Więcław-Pilarczyk – przewodniczący kapituły

pwd Dąbrowska Magdalena – członek

pwd Anna Karwacka – członek

Wszystkim członkom sztabu składam serdeczne podziękowanie za współudział w organizacji i reprezentację naszego Hufca na terenie miasta. Życzę dużo wrażeń na harcerskim szlaku.

 

2.3.2. Powołuję z dniem 22.04.2013 r. Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i wędrowniczych w składzie:

phm Anna Więcław-Pilarczyk – przewodniczący kapituły

pwd Aleksandra Kanczak – członek

sam. Joanna Wacławek – członek

sam. Anna Rudek – członek

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.04.2013r. zamykam próbę, przyznaje stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego pwd Aleksandrę Kanczak

 

12. Pochwały

– Udzielam pochwały za wystawienie Wart Honorowych w dniu 1 maja

3 DH „ Zośka”

5 DH „ Ad Astra”

1 GZ “ Krasnale”

– Udzielam pochwały za udział w uroczystościach miejskich z okazji 3 maja „ Obchody Święta Konstytucji”

2 DH „ Płomyki”

5 DH „ Ad Astra”

8 GZ “ Leśne Ludki”

– Udzielam pochwały 8 D wędrowniczej za pomoc i zorganizowanie X Pikniku Muzycznego Osób Niepełnosprawnych

– Udzielenie pochwały za udział w organizacji X Jubileuszowego Rajdu Rowerowego Kraków- Trzebinia , następującym druhnom i druhom:

pwd Klaudia Ścigaj

dh Magdalena Ścigaj

sam Sylwia Kubicka

dh Łukasz Stelmach

dh Piotr Warzecha

dh Bartosz Smoleń

pwd Piotr Gielarowski

 

13 Inne

13.1 Zamykam próbę i przyznaję znak Służby Zdrowia sam Sylwii Kubickiej z dniem 6.05.2013r.

– Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 24.05.2013r. przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh Bartoszowi Smoleń

 

Czuwaj !

Komendant Hufca

hm Irena Piątek