Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L8/2013

Rozkaz L8/2013

Rozkaz L8/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Trzebinia 20.09.2013

   Komendant Hufca

im.ks.hm. Mariana Luzara

         w Trzebini

 

                                            Rozkaz  L8/2013r

 

Druhny i Druhowie!

 

2.3    Powołanie i rozwiązanie sztabów.

2.3.1  Powołuję z dniem 25.09.2013r Sztab Rajdu Hufca „Rajd Złotego Liścia” i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
– hm. Zofia Kuć

– hm. Iwona Kucharska

– phm. Andrzej Wąsek

– phm. Małgorzata Wąsek

– hm. Teresa Wróblewska

 

  1. 3.      Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 1 GZ „Krasnale” z dniem 01.09.2013r

pwd Klaudie Ścigaj

3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 4 DSH „Sagarmatha” z dniem 01.09.2013r dh Katarzynę Siudek

3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 2 DW z dniem 01.09.2013r dh. Anie Rudek.

3.3. Mianowanie drużynowych

3.3.1. Mianuję dh. Magdalenę Ścigaj drużynową 1 GZ „Krasnale” z dniem 01.09.2013r.

3.3.2. Mianuję dh. Łukasza Stelmacha drużynowym 6 DH „Dreptaki” z dniem 01.09.2013r.

3.3.3. Mianuję dh. Anię Bromboszcz drużynową 4 DSH „Sagarmatha” z dniem 01.09.2013r.

3.3.4. Mianuję dh. Piotra Warzechę drużynowym 2 DW z dniem 01.09.2013r.

 

12. Pochwały

Udzielam pochwały za udział w uroczystościach nadania kościołowi aktu tyt. Bazyliki Mniejszej niżej wymienionych:

dh. Sylwia Kubicka

dh. Magdalena Ścigaj

dh. Łukasz Stelmach

 

                                                                 Czuwaj !

 

                                                                   Komendant Hufca Trzebinia

.                                                                                             hm Irena Piątek