Hufiec ZHP Trzebinia

Uchwała nr 10/KH/2013

Uchwała nr 10/KH/2013

Uchwała nr 10 / KH / 2013

z dnia 18 października 2013r

W sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Trzebinia

§1

Komenda Hufca ZHP na swoim posiedzeniu w dniu 18 październik 2013r podjęła decyzję w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 23 listopada o godz. 1100 w Domu Harcerza w Trzebini.

§2

Uchwała została podjęta większością głosów.

Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.