Hufiec ZHP Trzebinia

4 DSH „Ogniste płomyki”

4 Drużyna Starszoharcerska „Ogniste płomyki”

 

Miejsce działania: Chełmek

Drużynowa: phm. Aleksandra Szklarczyk