Hufiec ZHP Trzebinia

7 GZ „Czarne Jagódki”

7 Gromada Zuchowa „Czarne Jagódki” w Myślachowicach

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

Drużynowa: pwd. Jadwiga Kocot

Dzień i godzina zbiórek: sobota, godzina 1000 – 1200

Kontakt:

E-mail: damajuko@op.pl