Hufiec ZHP Trzebinia

8 DW NS „Zośka”

8 Drużyna Wędrownicza Nieprzetartego Szlaku „Zośka”

 

Miejsce działania: Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini

Drużynowa: pwd. Katarzyna Szarzyńska