Hufiec ZHP Trzebinia

Konkurs dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych!

Zorganizuj z drużyną klimatyczny biwak! Zaplanujcie wyjątkowe – pomysłowe, ciekawe, odpowiednie do potrzeb waszej drużyny i społeczności lokalnej – wydarzenie na temat zmian klimatycznych w świecie, ich przyczyn i skutków, i zrealizujcie je podczas wiosennego biwaku. Temat jest ważny, aktualny i zwraca uwagę całego świata. Świat skautowy jest również mocno zaangażowany w…