Hufiec ZHP Trzebinia

Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartką Bożonarodzeniową

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy! Zapraszamy gromady i drużyny do udziału w Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową! Informacje o organizatorze konkursu. Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Trzebinia im. Ks. Hm. Mariana Luzara. Uczestnicy konkursu. Konkurs adresowany jest do drużyn harcerskich i gromad zuchowych Hufca ZHP Trzebinia. Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w…

Zjazd hufca za nami!

Wybraliśmy Komendanta i Komendę Hufca. Mamy także nowy skład Komisji Rewizyjnej. 21 listopada 2015 r. w budynku hufca w Trzebini odbył się Zjazd Zwykły Hufca. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, przyjęli plan rozwoju Hufca na lata 2015-2019 i wybrali nowe władze na najbliższe 4 lata. Komendantką Hufca ponownie została wybrana hm. Irena Piątek. Do komendy wybrani…