Hufiec ZHP Trzebinia

Związek Drużyn w Chełmku

200px-POL_Chełmek_COA.svg

 Związek Drużyn Chełmek im. Bohaterów Westerplatte

Kadra:

Komendant:

  • phm. Aleksandra Szklarczyk

Skarbnik/ Zastępca komendanta ds. organizacyjnych:

  • hm. Marek Firek

Zastępca komendanta ds. programowych:

  • pwd. Alicja Jarosz

Kwatermistrz:

  • phm. Bogdan Suski

 

Drużyny: