Hufiec ZHP Trzebinia

Z Hufca

HarFA 2015

W minioną sobotę (16.05.2015 r.), w Domu Kultury w Myślachowicach odbył się Harcerski Festiwal Artystyczny „Cała naprzód!”. Blisko 80 zuchów i harcerzy bawiło się razem, występując i pokazując swoje wokalne talenty. Drużyny prezentowały piosenki harcerskie i związane z tematyką festiwalu piosenki żeglarskie. Jury miało trudny orzech do zgryzienia, by wybrać…

Konkurs dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych!

Zorganizuj z drużyną klimatyczny biwak! Zaplanujcie wyjątkowe – pomysłowe, ciekawe, odpowiednie do potrzeb waszej drużyny i społeczności lokalnej – wydarzenie na temat zmian klimatycznych w świecie, ich przyczyn i skutków, i zrealizujcie je podczas wiosennego biwaku. Temat jest ważny, aktualny i zwraca uwagę całego świata. Świat skautowy jest również mocno zaangażowany w…