Hufiec ZHP Trzebinia

Konkurs dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych!

Konkurs dla drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych!

Zorganizuj z drużyną klimatyczny biwak! Zaplanujcie wyjątkowe – pomysłowe, ciekawe, odpowiednie do potrzeb waszej drużyny i społeczności lokalnej – wydarzenie na temat zmian klimatycznych w świecie, ich przyczyn i skutków, i zrealizujcie je podczas wiosennego biwaku. Temat jest ważny, aktualny i zwraca uwagę całego świata. Świat skautowy jest również mocno zaangażowany w śledzenie negocjacji czy podejmowania działań edukacyjnych w tym zakresie.

Najlepszy scenariusz wydarzenia ma szansę wygrać 400 zł!

Co trzeba zrobić? To proste – wystarczy usiąść ze swoją drużyną, pomyśleć i uzupełnić formularz konkursowy, planując realistyczne do wykonania, ciekawe i kreatywne działanie lub szereg działań włączających tematykę zmian klimatycznych na jeden dzień waszego wiosennego biwaku (biwak może się odbyć między 15 maja a 15 czerwca 2015 r). Wyjeżdżacie za miasto z namiotami? Jedziecie do schroniska górskiego? Planujecie zorganizować czas wolny innym? Zastanówcie się, jakie działania edukacyjne, promocyjne lub informacyjne podejmiecie, by edukować siebie i innych na temat zmian klimatu. Na wasze zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2015 r. pod adresem ekologia@zhp.pl.

W załączeniu znajduje się regulamin konkursu – prosimy o dokładne zapoznanie się z nim. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Chcecie wziąć udział w konkursie i poszukujecie inspiracji? Zachęcamy do sięgnięcia po przetłumaczoną na polski propozycję programową WAGGGS, dotyczącą zmian klimatycznych i suwerenności żywnościowej – będzie dla was cennym zbiorem informacji i podpowiedzi.

 

Powodzenia!

pwd. Magdalena Noszczyk, Wydział Inspiracji i Poradnictwa, ekologia@zhp.pl

Załączniki:

Klimatycznie na biwaku 2015_wzór zgłoszenia

Klimatycznie na biwaku 2015_ogłoszenie

Klimatycznie na biwaku 2015_regulamin konkursu