Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L2/2014

Rozkaz L2/2014

Rozkaz L2/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                  Trzebinia, 28.02.2014r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

 

 

 

Rozkaz L 2/2014

 

 

 

Druhny i druhowie!

 

„Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały,

lecz o to, aby były one naprawdę wysokie.”

– gen. Lord Robert Baden-Powell –

Wszystkim zuchom, harcerzom i przyjaciołom moc najlepszych życzeń i braterskich uścisków.

 

2.3.     Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1.  Powołuję z dniem 28.02.2014r. Sztab HAL w składzie:

 • hm. Zofia Kuć                         – Szef Sztabu
 • hm. Iwona Kucharska              – członek
 • phm. Jarosław Skarżycki         – członek

 

2.3.2.   Powołuję z dniem 28.02.2014r. komendę kursu przybocznych zuchowych, harcerskich i starszoharcerskich w składzie:

 • hm. Sylwia Karczmarczyk                   -Szef Sztabu
 • hm. Iwona Kucharska                         – członek
 • hm. Aleksandra Otrębska                    – członek

 

2.3.3.   Rozwiązuje z dniem 10.02.2014r. sztab VIII Zlotu Gromad Zuchowych połączonego z III Olimpiadą Sportową w składzie:

 • phm. Andrzej Wąsek                          -Szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek                     – członek
 • hm. Teresa Wróblewska                     – członek
 • phm. Maria Jurek                                – członek

 

 

7.         Mianowania instruktorów.

7.1.      Zamknięcie próby na stopień przewodnikowski

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.12.2013r. zamykam próbę przewodnikowską negatywnie dh. Ani Rudek.

 

 

12.       Pochwały

Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie VIII Zlotu Gromad Zuchowych połączonego z III Olimpiadą Sportową niżej wymienionym:

 • phm. Andzrzej Wąsek
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • phm Miaria Jurek
 • hm. Teresa Wróblewska
 • 1 GZ „Krasnale”
 • 6 DH „Dreptaki”

Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w pracy harcerskiej.

 

 

 

 

 

 

CZUWAJ!

 

 

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek