Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L. 11/2014

Rozkaz L. 11/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                    Trzebinia, 23.12.2014r.

Komendant Hufca

ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

Rozkaz L. 11/2014

 

Druhny i druhowie!

1.  Zarządzenia i informacje

1.2.  Informacje

1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca nr 9/2014 z dnia 23.12.2014 roku w sprawie przyjęcia Budżetu Hufca.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

 

2. Hufiec

2.1  Zwolnienia w Komendzie Hufca

2.1.1  Zwalniam hm. Iwonę Kucharską z funkcji namiestnika harcerskiego i starszoharcerskiego z dniem 23.12.2014r.

Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2    Zwalniam z pełnienia obowiązku członków namiestnictwa harcerskiego i starszoharcerskiego niżej wymienionym:

 • pwd. Katarzyna Szarzyńska
 • dh Łukasz Stelmach
 • pwd. Izabela Kucharska

2.2       Mianowania w Komendzie Hufca

2.2.1    Mianuję pwd. Aleksandrę Kanczak namiestniczką harcerską z dniem 23.12.2014r.

2.2.2    Mianuję z dniem 23.12.2014r. następujące druhny i druhów na instruktorów namiestnictwa harcerskiego:

 • pwd. Agnieszka Znaleźniak
 • ćw. Patryk Smółka
 • dh Łukasz Stelmach

2.2.3    Mianuję pwd. Joannę Wacławek namiestniczką harcerzy starszych z dniem 23.12.2014r

2.2.4    Mianuję z dniem 23.12.2014r. następujące druhny na instruktorów namiestnictwa starszoharcerskiego:

 • pwd. Urszula Pisarek
 • pwd. Alicja Jarosz
 • dh. Anna Bromboszcz

2.2.5    Mianuję hm. Iwonę Kucharską namiestniczką wędrowniczą z dniem 23.12.2014r.

2.2.6    Mianuję z dniem 23.12.2014r. następujące druhny i druhów na instruktorów namiestnictwa wędrowniczego:

 • pwd. Katarzyna Szarzyńska
 • dh. Barbara Kipek
 • dh Piotr Warzecha

2.2.7    Mianuję Zespół  Promocji i Informacji Hufca Trzebinia:

 • dh. Katarzyna Siudek            -Szef Zespołu
 • ćw. Patryk Smółka                 -członek
 • dh Łukasz Stelmach              -członek

 

2.3       Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1    Powołuję z dniem 10.12.2014r. Sztab Przedświątecznej Akcji Zarobkowej i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

 • phm. Andrzej Wąsek             -Szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek        -członek
 • hm. Iwona kucharska             -członek
 • pwd. Aleksandra Kanczak    -członek
 • dh Łukasz Stelmach              -członek
 • ćw. Patryk Smółka                 -członek
 • dh. Magdalena Ścigaj                        -członek
 • dh Adrian Gruszczyński        -członek
 • pwd. Sylwia Kubicka                        -członek
 • dh Piotr Warzecha                 -członek
 • pwd. Katarzyna Szarzyńska  -członek

2.3.2    Powołuję z dniem 10.12.2014r. komisję ds. finansowych i powołuję w jej skład następujące druhny:

 • phm. Wanda Bębenek           -Szef
 • phm. Maria Jurek                   -członek
 • hm. Teresa Wróblewska         -członek
 • pwd. Zofia Malczyk              -członek

 

7.   Mianowania

7.2.  Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 listopada 2014r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh Szymonowi Znaleźniak – opiekun próby phm. Aleksandra Szklarczyk.

7.2.2    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia 2014r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Katarzyny Siudek – opiekun próby phm. Hanna Urbańczyk.

 

12. Pochwały

Udzielam pochwały za odbiór i rozprowadzenie Betlejemskiego Światła Pokoju:

 • 4 DSH „Sagarmatha”
 • 5 DH „Ad Astra”
 • 2 DW „Immortales”
 • 6 DH „Dreptaki”
 • 1 GZ „Krasnale”
 • 2 GZ „Stokrotki”
 • 8 GZ „Leśne Ludki”
 • 6 GZ „Czarne Jagódki”

 

13        Inne

 • Otwieram Kampanię Bohater 6 DH „Dreptaki” – bohater podróżnik Kazimierz Nowak.
 • Otwieram Kampanię Bohater 2 DW „Immortales” – bohater kapral Niedźwiedź Wojtek.

 

15.1     Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 28.11.2014r. otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy niżej wymienionym:

 • dh Szymon Różycki
 • dh Daniel Bronowicki

15.2     Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 28.11.2014r. zamykam próbę i przyznaję stopień ćwika dh Adrianowi Gruszczyńskiemu.

15.3     Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 28.11.2014r. zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki dh. Magdalenie Ścigaj.

 

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca

Irena Piątek