Hufiec ZHP Trzebinia

Namiestnictwo Harcerskie

harcerz

 Skład:

Namiestnik:

  • pwd. Aleksandra Kanczak HO

Członkowie:

  • pwd. Łukasz Stelmach HO
  • pwd. Agnieszka Znaleźniak

 

Dokumenty:

Wytyczne do planu pracy