Hufiec ZHP Trzebinia

2 GZ „Mali Odkrywcy”

2 Gromada Zuchowa „Mali Odkrywcy” w Chełmku

 

Miejsce działania: Harcówka, ul.Kochanowskiego 1a 

Drużynowa: dh. Emilia Matusyk

Dzień i godzina zbiórek: