Hufiec ZHP Trzebinia

#Radosnypatriotyzm!

#Radosnypatriotyzm!

Zobaczcie relację z Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej „Cudze chwalicie…”zorganizowaną przez nasz hufiec i namiestnictwa- harcerskie i starszoharcerskie! 🙂