Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L10/2013

Rozkaz L10/2013

Rozkaz L10/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                 Trzebinia, 18.10.2013r.

         Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara w Trzebini

Rozkaz L 10/2013

Druhny i druhowie!

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ZHP R.L.21/2013 z dnia 4 września 2013r. Podaję listę osób, które ukończyły Kurs Podharcmistrzowski „Redyk 2013”, który odbył się w dniach 25-31 sierpnia 2013r.

pwd Aleksandra Szklarczyk – Hufiec Trzebinia

1.         Zarządzenia i informacje

1.1.      Zarządzenia

1.1.1.   Działając na podstawie Statutu ZHP § 49 ust.1 oraz w oparciu o Uchwałę 77/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013r w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2013 roku, Uchwałą Komendy Hufca z dnia 18 października 2013 zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 23.11.2013r (sobota) o godz 1100 . Zjazd odbędzie się w Domu Harcerza w Trzebini ul. Kościuszki 53

 

1.2.      Informacje

1.2.1.   Podaję do wiadomości listę członków hufca posiadające czynne prawo wyborcze

1. hm. Zofia Kuć                                            -z-ca Komendanta ds. programowych

2. hm. Elżbieta Nowakowska                                    -zarządca Komendanta ds. organizacyjnych

3. hm. Iwona Kucharska                                -członek Komendy Hufca

4. phm. Anna Więcław-Pilarczyk                  -Szef Kształcenia

5. hm. Małgorzata Bigaj                                  -Koordynator ds. elektronicznego systemu harcerskich danych

6. phm. Ewa Różycka                                   -Przewodnicząca Rewizji Komendy Hufca

7. hm. Andrzej Piekarz                                   -Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich, z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca

8. phm. Piotr Gielarowski                              -członek Komisji Rewizyjnej

9. pwd. Ewa Stanach                                    -Sekretarz Komisji Rewizyjnej

10. phm. Dorota Kapnik-Gieralowska          -członek Komisji Instruktorskich

11. hm. Aleksandra Otrębska                         -członek Komisji Instruktorskich, Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego

12. phm. Andrzej Wąsek                               -Namiestnik Zuchowy

13. phm. Małgorzata Wąsek                          -z-ca Namiestnika Zuchowego

14. pwd. Zofia Malczyk                               -Przewodnicząca Komisji Historycznej Hufca

15. phm. Irena Zając                                     -członek Komisji Historycznej Hufca

16. hm. Teresa Wróblewska                          -Przewodnicząca Kręgu Seniora „Czarny Kruk”

17. phm. Maria Jurek                                     -Skarbnik Kręgu Seniora „Czarny Kruk”

18. phm. Wanda Bębenek                            -Sekretarz Kręgu Seniora „Czarny Kruk”

19. hm. Barbara Kania                                   -Komendant Związku Drużyn

20. hm. Marek Firek                                     -Kwatermistrz Związku Drużyn

21. phm. Bogusław Suski                               -Przewodniczący Zespołu Kwatermistrzowskiego Związku Drużyn

22. phm. Andrzej Znaleźniak                          -członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Związku Drużyn

23. pwd. Agnieszka Znaleźniak                      -drużynowa 1 GZ „Muchomorki”

24. phm. Renata Gąsiorek                               -drużynowa 3 GZ „Stokrotki”

25. pwd Maciej Pulnar                                    -drużynowy 4 GZ „Silne Niedźwiadki”

26. phm. Beata Jagoda Jedynak                     -drużynowa 5 GZ „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”

27. pwd. Jadwiga Kocot                                 -drużynowa 7 GZ „Jagódki”

28. pwd. Agnieszka Czaplińska                      -drużynowa 8 GZ „Leśne Ludki”

29. pwd. Alicja Jarosz                                     -drużynowa 1 DH „Bór”

30. sam. Małgorzata Michaliszyn-Kiełtyka     -drużynowa 3 DH „Zośka”

31. pwd. Aleksandra Kanczak                        -drużynowa 5 DH „Ad Astra”

32. pwd. Joanna Wacławek                            -przyboczna 5 DH „Ad Astra”

33. pwd. Urszula Pisarek                                -drużynowa 4 DSH „Nibylandia”

34. pwd. Magdalena Jaroń                              -drużynowa 13 Wielopoziomowa DH NS „Titinaka”

35. pwd. Aleksandra Sklarczyk                      -drużynowa 1 DW „Żubry”

36. pwd. Katarzyna Szarzyńska                     -drużynowa 1 DW NS „Zośka”

37. pwd. Agnieszka Biśta                               -drużynowa 3 Wielopoziomowej DH „Zośka”

38. phm. Jarosław Skarżyski                           -członek Namiestnictwa Harcerskiego

39. phm. Anna Klimek-Kuraszkiewicz           -Instruktor Związku Drużyn

40. pwd. Aleksandra Hudzik                          -Instruktor Związku Drużyn

 

12.Podziękowania

Serdecznie dziękuję patrolom z 5DH „Ad Astra” i 2D Wędrowniczej za godne reprezentowanie Hufca na inauguracji roku harcerskiego Chorągwi Krakowskiej w Tarnowie w dniach 13-15 września 2013r.

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek