Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L10/2014

Rozkaz L10/2014

Trzebinia, 20.11.2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

Rozkaz L. 10/2014

Druhny i druhowie!

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1 Rozwiązuję Sztab Obchodów 100-lecia Zuchów w składzie:
phm. Andrzej Wąsek -Szef Sztabu
phm. Małgorzata Wąsek -program
hm. Zofia Kuć -członek
Wszystkim członkom Sztabu serdecznie dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i życzę satysfakcji w dalszej służbie instruktorskiej.

3 Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 1 DH „Bór” z dniem 20.11.2014r. pwd. Alicję Jarosz.
3.3.2 Zwalniam z funkcji drużynowego 4 GZ  „Silne Niedźwiadki” z dniem 20.11.2014r. pwd. Macieja Pulnara.
3.3.3 Zwalniam z funkcji drużynowej 1 GZ „Muchomorki” z dniem 20.11.2014r. pwd. Agnieszkę Znaleźniak.
3.3.4 Zwalniam z funkcji drużynowej 3 DH „Sokoły”z dniem 20.11.2014r. phm. Agnieszkę Szklarczyk.
3.3.5 Mianuję z dniem 20.11.2014r. pwd. Agnieszkę Znaleźniak na funkcję drużynowej  1 DH „Bór”
3.3.5 Mianuję z dniem 20.11.2014r. pwd. Dorotę Szklarczyk na funkcję drużynowej  1 GZ „Przyjaciele Bajkowej                 Akademii”

4. Kręgi
4.2 Powołanie i rozwiązanie kręgów
4.2.1 Powołuję Krąg Instruktorski „Blizzard”

4.3 Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1 Zatwierdzam wybór i mianuję phm. Aleksandre Szklarczyk na funkcję  przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego działającego przy Związku Drużyn Chełmek

12 Pochwały
• Udzielam pochwały za zorganizowanie i przeprowadzenie Rajdu Harcerskiego i Święta Pieczonego Ziemniaka Namiestnictwu Harcerskiemu
• Udzielam pochwały Namiestnictwu Zuchowemu oraz drużynowym gromad zuchowych za przygotowanie i przeprowadzenie święta 100-lecia Zuchów

13 Inne
• Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh Piotrowi Warzecha

• Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhnom:  Anna Bromboszcz,  Katarzyna Siudek.

• Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych zamykam próbę i przyznaję stopień samarytanki dh. Annie Bromboszcz.

• Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę znaku Służby Turystyce dh Łukaszowi Stelmach i dh Adrianowi Gruszczyńskiemu.

• Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego ćw. Patrykowi Smółce – opiekun próby pwd. Joanna Wacławek.

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm. Irena Piątek