Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L11/2013

Rozkaz L11/2013

Rozkaz L11/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                      Trzebinia, 04.11.2013r.

         Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara w Trzebini

 

Rozkaz L 11/2013

Druhny i druhowie!

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi ZHP R.L.26/2013 z dnia 31 października 2013r. Zaliczenie służby instruktorskiej. Na podstawie §22 i 26 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 następującym instruktorkom i instruktorom:

Komendant Hufca Trzebinia – hm. Irena Piątek.

1.         Zarządzenia i informacje

1.1.      Informacje

1.1.1.   Informuję, że na posiedzeniu Komendy hufca w dniu 04.11.2013r zatwierdzono Sprawozdanie  komendy za okres 22 październik 2011 – 22 październik 2013 uchwała w załączeniu.

2.        Hufiec

2.2.     Mianowania w Komendzie Hufca

2.2.1.  Mianuję hm. Zofię Kuć odpowiedzialną za stronę internetową.

2.2.2.  Mianuję phm. Krzysztofa Kacprzyka, dh Łukasza Stelmacha oraz dh Patryka Smółkę odpowiedzialnych za oprawę graficzną strony internetowej hufca.

2.3.     Rozwiązanie sztabów

2.3.1.  Rozwiązuję z dniem 31.10.2013r Sztab Rajdu Hufca i św. Pieczonego Ziemniaka i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

 • phm. Andrzej Wąsek – szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek – program
 • hm. Teresa Wróblewska – członek
 • hm. Zofia Kuć – członek

Wszystkim członkom serdecznie dziękuję.

7.5.     Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1.  Z dniem 24 września 2013r przyjmuję przewodniczkę  pwd. Urszulę Pisarek w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2.   Z dniem 24 września 2013r przyjmuję przewodniczkę pwd. Aleksandrę Hudzik w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały

12.1.    Udzielam pochwały za Honorowe Warty przy grobach instruktorów naszego Hufca:

 • 1 GZ „Krasnale”
 • 5 DH „Ad Astra”
 • 6 DH „Dreptaki”

12.2.    Udzielam pochwały za przeprowadzenie Apelu Poległych i udział w uroczystościach miejskich św. Niepodległości niżej wymienionym:

 • 2 DW „Immortales”
 • 5 DH „Ad Astra”
 • 6 DH „Dreptaki”
 • 7 GZ „Czarne Jagódki”
 • 8 GZ „Leśna Ludki”

13. Inne

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych zamykam próbę

i przyznaję Naramiennik Wędrowniczy dh. Sylwii Kubickiej.

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Sylwii Kubickiej.

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh Łukaszowi Stelmachowi.

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy dh Łukaszowi Stelmachowi i ćw. Patrykowi Smółce.

CZUWAJ!

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek