Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L1/2014

Rozkaz L1/2014

Rozkaz L1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                  Trzebinia, 31.01.2014r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

 

Rozkaz L 1/2014

 

Druhny i druhowie!

1.2.      Informacje

Informuję, że na posiedzeniu komendy hufca w dniu 31.01.14r. zatwierdzono sprawozdanie z Pożytku Publicznego za 2013r.

 

2.3.     Powołanie Sztabu

2.3.1.  Powołuję z dniem 15.01.2014r Sztab VIII Zlotu Gromad Zuchowych połączonego z III Olimpiadą Sportową w składzie:

 • phm. Andrzej Wąsek                          – Szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • hm. Teresa Wróblewska
 • phm. Maria Jurek

 

2.3.2.   Rozwiązuje z dniem 2.01.2014r. Sztab Spotkania Pokoleń w składzie:

 • hm. Zofia Kuć             -Szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • hm. Iwona Kucharska
 • pwd. Katarzyna Szarzyńska
 • phm. Wanda Bębenek
 • phm. Zofia Malczyk

Wszystkim członkom sztabu serdecznie dziękuję.

 

12.       Pochwały

12.1.    Udzielam pochwały 1 GZ „Krasnale” i 6 DH „Dreptaki” za przygotowanie i przeprowadzenie Jasełek dla uczestników Spotkania Pokoleń

 

12.2.    Udzielam pochwały za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy niżej wymienionym:

 • dh. Sylwia Kubicka
 • dh. Magdalena Ścigaj
 • dh Łukasz Stelmach
 • dh Adrian Gruszczyński

 

CZUWAJ!

 

 

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek