Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L12/2013

Rozkaz L12/2013

Rozkaz L12/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                               Trzebinia, 30.12.2013r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

Rozkaz L.12/2013

 

 

Druhny i druhowie!

 

1.         Zarządzenia i informacje

1.2.      Informacje

1.2.1.   Informuję, że na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 28.11.2013r. podjęto uchwałę o zatwierdzeniu i przyjęciu do realizacji Budżetu Hufca na 2014r.

Uchwała w załączeniu

1.2.2.   Informuję, że na posiedzeniu Komendy hufca w dniu 13.12.2013r podjęto uchwałę o zatwierdzeniu Planu Operacyjnego hufca i Planu Pracy hufca. Plany przyjęto do realizacji na 2014r.

 

2.3.     Powołanie Sztabu

2.3.1.  Powołuję z dniem 17.12.2013r Sztab Spotkania Pokoleń w składzie:

 • hm. Zofia Kuć                                   – Szef Sztabu
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • hm. Iwona Kucharska
 • pwd. Katarzyna Szarzyńska
 • phm. Wanda Bębenek
 • phm. Zofia Malczyk

 

3.         Drużyny

3.1.      Nadanie imion

3.1.1.   Na wniosek Namiestnictwa Harcerskiego zamykam z wynikiem pozytywnym Kampanię Bohater i nadaję 5 DH „Ad Astra”  imię Braci  Romockich.

 

12.       Pochwały i podziękowania

12.1.    Udzielam pochwały niżej wymienionym za przywiezienie i rozprowadzenie Światełka  Betlejemskiego:

 • 4 DSH „Sagarmatha”
 • 5 DH „Ad Astra”
 • 6 DH „Dreptaki”
 • 1 GZ „Krasnale”
 • 2 GZ „Stokrotki”
 • 7 GZ „Jagódki”
 • 8 GZ „Leśne Ludki”
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • phm. Andrzej Wąsek

 

12.2.    Podziękowania

Serdecznie dziękujemy drużynom i instruktorom za przeprowadzenie Akcji Zarobkowej przeznaczonej na dofinansowanie harcerzy w HAL – 2014

 • 1 GZ „Krasnale”
 • 8 GZ „Leśne Ludki”
 • 4 DSH „Sagarmatha”
 • 5 DH „Ad Astra”
 • 8 DW NS „Zośka”
 • 2 DW „Immortales”
 • hm. Iwona Kucharska
 • hm. Teresa Wróblewska
 • phm. Małgorzata Wąsek
 • phm. Andrzej Wąsek
 • pwd. Katarzyna Szarzyńska

 

13.       Inne

13.1.    Na wniosek Szefa Szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” dh Piotrkowi Bartnikowi.

 

 

 

 

 

 

CZUWAJ!

 

 

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek