Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L2/2012

Rozkaz L2/2012

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Trzebinia 25.02.2012r.
Komendant Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
W Trzebini

 

Rozkaz  L 2/ 2012

 

Druhny i druhowie !

1. Zarządzenia i informacje.

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zwołuję Harcerski Rajd Hufca „Witaj Wiosno” w dniu 24.02.2012r.

 

2.      Hufiec.

2.3. Powołanie i rozwiązanie  sztabów

2.3.1. Powołuję z dniem 02.04.2012r. Sztab Harcerskiego Rajdu Hufca „Witaj Wiosno”:

 • hm. Iwona Kucharska – szef sztabu
 • pwd. Zofia Kuć – z-ca szefa sztabu ds. programowych
 • pwd. Andrzej Piekarz – członek sztabu
 • pwd. Magdalena Dąbrowska i członek sztabu

 

2.3.2 Powołuję z dniem 06.02.2012 r. Sztab HAL i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

 • hm. Elżbieta Nowakowska – szef sztabu
 • hm. Iwona Kucharska – członek
 • phm. Piotr Gielarowski – członek
 • phm. Jarosław Skarżyski – członek

 

3. Drużyny.

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz gromad i drużyn Hufca ZHP Trzebinia na rok 2012:

 

Gromady zuchowe:

 • 1. GZ. „Muchomorki” – Związek Drużyn – pwd. Agnieszka Znaleźniak
 • 1.GZ. „Krasnale” – S P Gaj nr 6 – pwd. Klaudia Ścigaj
 • 2. GZ „Stokrotki” – SP Lgota – phm. Renata Gąsiorek
 • 4. GZ „Silne Niedźwiadki”- SP Psary – pwd. Maciej Pulsar
 • 5. GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka” – SP Płoki – phm. Beata Jagoda Jedynak
 • 6. GZ „Leśni przyjaciele”- SP Żarki – dh. Gabriela Domagała
 • 7. GZ „Czarne Jagódki” – Przedszkole Myślachowice – d.h Jadwiga Kocot
 • 8. GZ „ Leśne Ludki” – SP 8 – pwd. Agnieszka Czaplińska

 

Drużyny wielopoziomowe:

 • 13 DWP NS „Titinaka” – SP nr 8 pwd. Magdalena Jaroń
 • 3 DWP NS „Szare Szeregi”- Dom Harcerza – dh. Marcin Kur
 • 2 DWP „Płomyki” – OSP Płoki – pwd. Mariusz Nowak
 • 23 DWP „Aqua Imortales” – Justyna Gut

 

Drużyny harcerskie:

 • 1 DH „Bór” – Związek Drużyn – phm. Anna Kuraszkiewicz-Klimek
 • 3 DH „Sokoły”- Związek Drużyn – pwd. Aleksandra Szklarczyk
 • 3 DH „Zośka” – SP 3 – dh. Małgorzata Michaliszyn
 • 5 DH „Ad Astra” – Drużyna środowiskowa – Aleksandra  Kanczak

 

Starszoharcerskie:

 • 4 DSH „Sagarmatha”- Gim. Nr 3 – pwd. Magdalena Dąbrowska
 • 4 DSH „Nibylandia” – Związek drużyn – pwd Jakub Firek

 

Wędrownicza:

 • 1 DW „Enigma” – Gim. Nr 2 – próba Aleksandra Babińska
 • 8 DW „Zośka” NS Fundacja Brata Alberta – pwd. Katarzyna Szarzyńska

 

Krąg instruktorski „Watra” – Dom Harcerza – hm. Aleksandra Otrębska

Krąg instruktorski „Czarny Kruk” – Dom Harcerza – hm. Teresa Wróblewska

Związek drużyn – Dom Harcerza Chełmek – hm. Barbara Kania

 

3.3 Zwolnienia i mianowania

3.3.1. Zwalniam  z dniem 01.02.2012r. pwd. Magdalenę Dąbrowską z funkcji drużynowego 4 DSH „Sagarmatha”

Serdecznie dziękuję za współpracę i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

 

3.3.2. Mianuję sam. Katarzynę Siudek na funkcję drużynowej 4 DSH „Sagarmatha”
z dniem 01.02.2012r.

 

7. Mianowania instruktorów.

7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.02.2012r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom:

 • dh. Aleksandra Kanczak – opiekun hm. Iwona Kucharska
 • dh. Aleksandra Babińska – opiekun hm. Zofia Kuć

 

12. Pochwały.

Udzielam pochwały dla Namiestnictwa Zuchowego za przygotowanie
i przeprowadzenie „Zimowego Zlotu Gromad Zuchowych” w składzie:

 • phm. Andrzej Wąsek – namiestnik
 • phm. Małgorzata Wąsek – z-ca namiestnika
 • phm. Renata Gąsiorek – członek
 • phm. Beata Jedynak Jagoda – członek
 • pwd. Klaudia Ścigaj – członek
 • pwd. Agnieszka Czaplińska – członek
 • pwd. Magdalena Jaroń – członek
 • dh. Jadwiga Kocot – członek

 

Udzielam pochwały za przygotowanie uroczystego kominka „ Dnia Myśli Braterskiej dla :

 • hm. Zofia Kuć
 • hm. Teresa Wróblewska
 • phm. Irena Zając
 • pwd. Zofia Malczyk

 

–  CZUWAJ –

Komendant Hufca

hm Irena Piątek