Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L2/2013

Rozkaz L2/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                     Trzebinia 25.02.2013r

      Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

            W Trzebini

                                                         Rozkaz  L2/2013r.

Druhny i druhowie !

22 lutego skautki i skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej – święto przyjaźni i braterstwa. Komenda hufca życzy Wam odwagi w byciu dobrymi ludźmi, sukcesów z pracy nad sobą oraz wytrwałości w dążeniu do doskonałości.

2. Hufiec

2.1 Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1 Zwalniam phm. Magdalenę Dąbrowską z funkcji namiestnika harcerskiego z dniem 31.01.2013r. Serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.2 Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuje hm. Iwonę Kucharską namiestniczą harcerzy i harcerzy starszych z dniem 1.02.2013r.

2.2.2 Mianuję phm. Magdalenę Dąbrowską namiestniczą wędrowniczą z dniem 1.02.2013r.

2.2.3 Mianuje z dniem z dniem 1.02.2013r. następujące druhny i druhów na instruktorów namiestnictwa     wędrowniczego:

pwd. Katarzyna Szarzyńska

pwd. Aleksandra Szklarczyk

pwd. Alicja Jarosz

sam. Anna Rudek

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów

2.3.1 Powołuję z dniem 28.02.2013r. Sztab HAL – 2013 i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

hm. Zofia Kuć – szef sztabu

hm. Iwona Kucharska – członek

hm. Teresa Wróblewska – członek

phm. Jarosław Skarżyski –  członek

2.3.2 Powołuję z dniem 25.02.2013r. Sztab Rajdu Hufca „ Witaj wiosno” i powołuje w jego skład następujące druhny i druhów:

hm. Iwona Kucharska – szef sztabu

hm. Elżbieta Nowakowska – członek

pwd. Katarzyna Szarzyńska członek

pwd. Małgorzata Michaliszyn – członek

sam. Aleksandra Kanczak – członek

2.3.3 Rozwiązuje z dniem 18.02.2013r. Sztab VII Zlotu Gromad Zuchowych i Zuchowej Olimpiady Sportowej Zimowej w składzie:

phm. Andrzej Wąsek – szef sztabu

phm. Wąsek Małgorzata- programowiec

phm. Maria Jurek – pielęgniarka

phm.  Renata Gąsiorek – członek

pwd. Maciej Pulnar – członek

pwd. Klaudia Ścigaj – komendant zlotu

sam. Sylwia Kubicka – oboźna

sam. Magdalena Ścigaj – członek

Wszystkim członkom sztabu serdecznie dziękuję i życzę dużo satysfakcji w pracy instruktorskiej.

5.Drużyny, szczepy, związki drużyn

5.1.Nadanie imion, nazw, sztandarów

5.1.1.Otwieram Kampanię Bohater „Bracia Romoccy” 5 DH „Ad Astra”-

drużynowa – sam. Aleksandra Kanczak

7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1 Z dniem 22 luty 2013r. przyjmuje przewodniczkę Alicje Jarosz w poczet instruktorów ZHP.

12. Pochwały

Udzielam pochwały za zaangażowanie i przeprowadzenie VII Zlotu Gromad Zuchowych i Zuchowej Olimpiady Zimowej Hufca niżej wymienionym:

phm. Andrzej Wąsek – szef sztabu

phm. Wąsek Małgorzata- programowiec

phm. Maria Jurek – pielęgniarka

phm.  Renata Gąsiorek – członek

pwd. Maciej Pulnar – członek

pwd. Klaudia Ścigaj – komendant zlotu

sam. Sylwia Kubicka – oboźna

sam. Magdalena Ścigaj – członek

 

CZUWAJ –

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek