Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L3/2013

Rozkaz L3/2013

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                         Trzebinia 27.03.2013r.

Komendant Hufca

im. ks. hm Mariana Luzara

w Trzebini

 

                                                    Rozkaz  L3/2013

 

 

Druhny i Druhowie!

Wyjątek z rozkazu komendanta chorągwi L7/2013 z dnia 14.03.2013r.

Podaje do wiadomości listę uczestników Kursów Drużynowych Starszoharcerskich ukończyli:

pwd Jarosz Alicja

pwd Hudzik Aleksandra

pwd Pisarek Urszula

 

  1. 1.      Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje

1.2.1 Informuję, że na posiedzeniu Komendy Hufca z dnia 14.03.2013 r. zatwierdzono do realizacji regulamin Festiwalu Zuchowego i Harcerskiego

1.2.2 Informuję, że druhna Aleksandra Kanczak ukończyła Kurs Drużynowych Harcerskich organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej „ QRS” Hufca Kraków Nowa Huta

nr 9/KD/2013

 

2. Hufiec

2.3  Powołanie sztabu

2.3.1 Powołuję z dniem 1.03.2013r. Sztab Obchodów rocznicy śmierci Kapelana Hufca ks. hm Stanisława Gałuszki w składzie:

-hm Kuć Zofia

-hm Wróblewska Teresa

-hm Kucharska Iwona

-phm Zając Irena

-pwd Malczyk Zofia

-pwd Szarzyńska Katarzyna

2.3.2  Powołuje z dniem 14.03.2013r. Sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w składzie:

-phm Wąsek Andrzej – szef sztabu

-hm Kuć Zofia

-hm Kucharska Iwona

-pwd Pulnar Maciej

-pwd Czaplińska Agnieszka

 

12. Pochwały

Udzielam pochwały sam. Kubicka Sylwia za przygotowanie Kominka z okazji Dnia Myśli Braterskiej dla Instruktorów Hufca.

 

13 Inne

13.1  Przyznaje odznakę „ Ratownik Medyczny ZHP „ w stopniu III brązowym druhom i druhnom:

– Smółka Patryk

– Smoleń Bartosz

– pwd Hudzik Aleksandra

Czuwaj !

                                                                                                   Komendant Hufca

     hm Irena Piątek