Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L3/2014

Rozkaz L3/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                              Trzebinia, 28.03.2014r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

 

Rozkaz L 3/2014

 

Druhny i druhowie!

 

2.3.     Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

 

2.3.1.  Powołuję Sztab Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej::

  • pwd. Maciej Pulnar                            – Szef Sztabu
  • phm. Małgorzata Wąsek                      – członek
  • phm. Andrzej Wąsek                           – członek

 

 

7.         Mianowania instruktorów.

7.2.      Otwarcie próby na stopień przewodnika

7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.03.2014r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Łukaszowi Stelmach.

 

 

7.2.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.03.2014r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Patrykowi Smółka.

 

 

7.3.      Zamknięcie próby na stopień podharcmistrz.

7.3.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.03.2014r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Aleksandra Szklarczyk.

 

 

12.       Pochwały

Udzielam pochwały za reprezentowanie hufca w Święcie Chorągwi Krakowskiej niżej wymienionym dryżynom:

  • 4 DSH „SAGARMATHA”                 -drużynowa Anna Bromboszcz
  • 5 DSH „AD ASTRA”             -drużynowa Aleksandra Kańczak

 

CZUWAJ!

 

 

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek