Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L4/2013

Rozkaz L4/2013

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                         Trzebinia 15.04.2013r.

Komendant Hufca

im. ks. hm Mariana Luzara w Trzebini

 

 

                                                    Rozkaz  L4/2013

 

Druhny i Druhowie

 

  1. 1.      Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Działając na podstawie Uchwały 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 roku Ordynacja Wyborcza ZHP pkt. 30 ogłaszam listę uczestników zbiórki wyborczej posiadających czynne prawo wyborcze. Lista osób uprawnionych do głosowania                    w załączniku. Zbiórka wyborcza odbędzie się w dniu 17 maj 2013 roku o godz. 1700 w Domu Harcerza w Trzebini ul. Kościuszki 53.

1.1.2.Działając na podstawie Uchwały 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 roku – Ordynacja Wyborcza ZHP pkt. 33 informuję, że w przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zbiórki wyborczej pisemne odwołanie wnosi się do Komendanta Hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.

 

1.2 Informacje

1.2.1 Informuje, że na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 14.03.2013r. ze zbiórki pieniężnej została podjęta uchwała o dofinansowaniu HAL 2013 oraz wyróżniających się przybocznych i drużynowych.

1.2.2 Informuje, że na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 12.04.2013r. zatwierdzono do realizacji plany pracy podobozów I i II turnusu.

 

6.         Harcerska Akcja Letnia

6.1.      Mianowanie komendantów podobozów I turnus od 1.07.- 23.07.13 Wicie.

6.1.1    Mianuję Komendantem Kolonii Zuchowej dh Katarzyna Pajer

6.1.2.      Mianuję Komendantem podobozu harcerzy młodszych dh pwd Małgorzatę Michaliszyn

6.1.3.      Mianuję Komendantem podobozu harcerzy starszych hm. Iwonę Kucharską

 

6.2.      Mianowanie komendantów podobozów II turnus od 25.07 – 11.08.13 Wicie

6.2.1.      Mianuję Komendantem podobozu I  pwd Ewę Stanach

6.2.2.      Mianuję Komendantem kolonii zuchowej pwd Jadwigę Kocot

 

12. Pochwały

– Udzielam pochwały  8 DH NS „ Zośka” za przygotowanie spotkania wielkanocnego.

 

13. Inne

Na wniosek Kapituły Wędrowniczej z dnia 5.04.2013r. przyznaje Naramiennik Wędrowniczy niżej wymienionym druhnom:

sam. Aleksandra Kanczak

sam. Anna Rudek

sam. Joanna Wacławek

 

                                  Czuwaj !

Komendant Hufca Trzebinia

Hm. Irena Piątek