Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L5/2011

Rozkaz L5/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Trzebinia 27.05.2011

      Komendant Hufca

Im. ks. hm. Mariana Luzara

            w Trzebini

 

Rozkaz  L 5/ 2011

 

Druhny i Druhowie !

 

1.      Zarządzenia i informacje

1.2  Informacje

1.2.1       Informuję, że w dniu 27.05.2011r została podjęta Uchwała nr 2/2011 Komendy Hufca w sprawie  dofinansowania dzieci kadry  do HAL

 

6. Harcerska Akcja Letnia

 

6.1 Mianowanie Komendantów

 

6.1.1 Mianuje Komendantami podobozów I Turnusu od 1.07-25.07. 2011r:

 

  • phm Gąsiorek Renata- Komendant kolonii zuchowej

 

  • dh Pryk Przemysław- komendant podobozu harcerzy młodszych

 

  • phm Więcław Pilarczyk Anna- komendant podobozu harcerzy starszych

 

6.1.2 Mianuję komendantem obozu harcerskiego II turnusu od 26.07- 10.08.21011r

– hm  Kania Barbara

 

7        Mianowania instruktorów

 

7.1  Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

 

7.1.1       Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 27.05.2011r zamykam

próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:

  • dh. Agnieszka Czaplińska
  • dh. Magdalena Jaroń
  • dh. Aleksandra Szklarczyk

7.4     Otwarcie próby na stopień podharcmistrza

7.4.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.05.2011r

         otwieram pwd Seweryn Puchała- opiekun próby hm Barbara Kania

 

12 Pochwały

 

  Udzielam pochwały:

– 3 DH „Zośka”

– 4 DSH „Sagarmatha”

Za pomoc w organizacji miejskiej imprezy z okazji Międzynarodowego

Święta Rodziny

 

 –  CZUWAJ-

Komendant Hufca

Irena Piątek