Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L6/2014

Rozkaz L6/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                             Trzebinia, 30.05.2014r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

Rozkaz L 6/2014

 

Druhny i druhowie!

 

1.         Zarządzenia i informacje

1.2       Zarządzenia

1.2.1    Informuję, że na posiedzeniu komendy hufca w dniu 05.02.2014r. podjęto Uchwałę    o dofinansowaniu drużynowych i harcerzy z rodzin niepełnych i o niskich dochodach.

Uchwała w załączeniu.

 

1.2.2    Informuję, że w dniu 24.05.2014r. Zjazd Nadzwyczajny Hufca wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • hm. Iwona Kucharska
  • phm. Aleksandra Szklarczyk
  • pwd. Aleksandra Kańczak

 

 

2.3       Rozwiązanie komend kursu

2.3.1    Rozwiązuję z dniem 08.05.2014r. komendę kursu przybocznych zuchowych                 i harcerskich „Zdobywcy Marzeń” w składzie:

  • pwd. Sylwia Kaczmarczyk                  – komendant kursu
  • hm. Iwona Kucharska                         – programowiec
  • hm. Aleksandra Otrębska                    – kwatermistrz
  • ćw. Łukasz Stelmach                           – oboźny

 

Wszystkim serdecznie dziękuję za przygotowanie i duży wkład pracy. Życzę dużo satysfakcji na harcerskim szlaku.

12.       Pochwały

Udzielam pochwały 8 DW NS „Zośka” za udział w przygotowaniu Ogólnopolskiego Integracyjnego Pikniku Muzycznego Osób Niepełnosprawnych.

 

 

13.       Inne

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych otwieram próbę:

  • Stopień Ćwika             – dh Adrian Gruszczyński
  • Stopień Samarytanki                – dh. Magdalena Ścigaj

 

Na wniosek Kapituły Stopni Starszocharcerskich i Wędrowniczych zamykam próbę     i przyznaję stopień Harcerki Orlej dh. Sylwii Kubickiej.

 

 

CZUWAJ!

 

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek