Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L7/2013

Rozkaz L7/2013

Rozkaz L7/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                         Trzebinia 30.08.2013r.
       Komendant Hufca
im. ks. hm Mariana Luzara
           w Trzebini

Rozkaz  L7/2013

Druhny i Druhowie !

Za chwilę rozpoczniemy kolejny rok harcerski.

Rok pełen nowych wyzwań i przygód

Wrzesień to Inauguracja Roku Chorągwi, to start Drużyn harcerskich, i Gromad Zuchowych. Życzę wszystkim samych sukcesów w nauce i na harcerskim szlaku.

 

6. Harcerska Akcja Letnia

6.1 Zwolnienia komendantów

6.1.1. Zwalniam z dniem 14.08.2013 z funkcji Komendanta Kolonii Zuchowej

dh. Katarzynę Pajer

6.1.2. Zwalniam z dniem 14.08.2013 z funkcji Komendanta podobozu harcerzy     młodszych dh. Małgorzatę Michaliszyn.

6.1.3. Zwalniam z dniem 14.08.2013 z funkcji komendanta podobozu harcerzy starszych hm Iwonę Kucharską.

6.1.4. Zwalniam z dniem 14.08.2013 z funkcji komendanta Koloni zuchowej

II turnusu pwd Jadwigę Kocot

6.1.5. Zwalniam z funkcji komendanta podobozu harcerskiego II turnusu

pwd Ewę Stanach z dniem 14.08.2013r

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pracę i życzę samych sukcesów na harcerskim szlaku.

7. Mianowanie instruktorów

7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.06.2013. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania instruktorskiego pwd. Joannę Wacławek

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 22.07.2013 przyjmuję pwd. Aleksandrę Kanczak w poczet instruktorów ZHP.

 

12. Pochwały

Udzielam pochwały za przeprowadzenie zbiórki publicznej „Pomoc ofiarom klęski żywiołowej”

Niżej wymienionym:

hm Elżbieta Nowakowska           dh Magdalena Ścigaj

hm Iwona Kucharska                   dh Sylwia Kubicka

pwd Klaudia Ścigaj                      dh Łukasz Stelmach

pwd Maria Jurek

Udzielam pochwały za udział w zbiórce publicznej na rzecz chorych i niepełnosprawnych:

pwd Klaudia Ścigaj

dh Magdalena Ścigaj

dh Sylwia Kubicka

dh Łukasz Stelmach

 

                                                                 Czuwaj!

 

                                                                                              Komendant Hufca

hm Irena Piątek