Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L8/2014

Rozkaz L8/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                             Trzebinia, 19.09.2014r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara

w Trzebini

 

Rozkaz L 8/2014

Druhny i druhowie!

2.3       Powołanie i rozwiązanie sztabów

2.3.1    Powołuję z dniem 18.09.2014r Sztab Rajdu Złotego Liścia w składzie:

hm. Iwona Kucharska                         – Szef Sztabu
hm. Elżbieta Nowakowska                  – członek
hm. Andrzej Piekarz                            – członek

5.3       Zwolnienia i mianowania w Szczepach i Związkach Drużyn

5.3.1    Zwalniam hm. Barbarę Kanie z funkcji komendanta Związku Drużyn w Chełmku na własną prośbę z dniem 01.09.14r.

Dziękuję druhnie Basi za duże zaangażowanie w pracy instruktorskiej na rzecz Związku Drużyn.

5.3.2    Mianuję phm. Aleksandrę Szklarczyk komendantem Związku Drużyn Chełmek z dniem 01.09.14r.

6          Harcerska Akcja Letnia

6.1       Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1    Zwalniam z funkcji komendantów podobozów

I turnusu:

komendant podobozu harcerskiego – Anna Jarczyk
komendant podobozu starszo harcerskiego – hm. Iwona Kucharska
komendant Kolonii Zuchowej – dh. Katarzyna Pajer

II turnus:

·        komendant Kolonii Zuchowej – pwd. Jadwiga Kocot

·        komendant podobozu harcerskiego – Ewa Stanach

Serdecznie dziękuję za pracę na rzecz obozowiczów i bezpieczną HAL – 2014.

7.         Mianowanie instruktorów.

7.4       Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni

7.4.1    Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.09.14r. otwieram pwd. Alicji Jarosz próbę na stopień podharcmistrzyni – opiekun hm. Barbara Kania

12.       Pochwały;

Udzielam pochwały za reprezentowanie hufca w Zlocie Chorągwi drużynom:

4 DH „Sagarmatha”
5 DH „Ad Astra”
2 DW „Immortales”

13        Inne

Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przyznaję naramiennik wędrowniczy ćw. Patrykowi Smółce.

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek