Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L9/2013

Rozkaz L9/2013

Rozkaz L9/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                               Trzebinia, 14.10.2013r.

Komendant Hufca

im. ks. hm. Mariana Luzara  w Trzebini

 

Rozkaz L 9/2013

 

Druhny i druhowie!

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w Komendzie Hufca

2.1.1. Zwalniam phm. Magdalenę Dąbrowską z funkcji członka Komendy Hufca z dniem  1.09.2013r.

2.1.2. Zwalniam phm. Magdalenę Dąbrowską z funkcji Namiestnika Wędrowniczego z dniem 1.09.2013r.

Serdecznie dziękuję i życzę sukcesów w  życiu osobistym.

8. Zaliczenia służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie § 22 statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 następującym druhną i druhom:

 1. hm. Zofia Kuć                                 – z-ca Komendanta ds. programowych
 2. hm. Elżbieta Nowakowska               – zarządca Komendanta ds. organizacyjnych
 3. hm. Iwona Kucharska                      – członek Komendy Hufca
 4. phm. Anna Więcław-Pilarczyk          – Szef Kształcenia
 5. hm. Małgorzata Bigaj                       – Koordynator ds. elektronicznego systemu harcerskich danych
 6. phm. Ewa Różycka                          – Przewodnicząca Rewizji Komendy Hufca
 7. hm. Andrzej Piekarz                        – Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich, z-ca     Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca
 8. phm. Piotr Gielarowski                    – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
 9. pwd. Ewa Stanach                          – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
 10. phm. Dorota Kapnik-Gieralowska      – członek Komisji Instruktorskich
 11. hm. Aleksandra Otrębska                – członek Komisji Instruktorskich, Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego
 12. phm. Andrzej Wąsek                       – Namiestnik Zuchowy
 13. phm. Małgorzata Wąsek                  – z-ca Namiestnika Zuchowego
 14. pwd. Zofia Malczyk                         – Przewodnicząca Komisji Historycznej Hufca
 15. phm. Irena Zając                             – członek Komisji Historycznej Hufca
 16. hm. Teresa Wróblewska                  – Przewodnicząca Kręgu Seniora „Czarny Kruk”
 17. phm. Maria Jurek                             – Skarbnik Kręgu Seniora „Czarny Kruk”
 18. phm. Wanda Bębenek                    – Sekretarz Kręgu Seniora „Czarny Kruk”
 19. hm. Barbara Kania                          – Komendant Związku Drużyn
 20. hm. Marek Firek                             – Kwatermistrz Związku Drużyn
 21. phm. Bogusław Suski                      – Przewodniczący Zespołu Kwatermistrzowskiego Związku Drużyn
 22. phm. Andrzej Znaleźniak                 – członek Zespołu Kwatermistrzowskiego Związku Drużyn
 23. pwd. Agnieszka Znaleźniak             – drużynowa 1 GZ „Muchomorki”
 24. phm. Renata Gąsiorek                      – drużynowa 3 GZ „Stokrotki”
 25. pwd Maciej Pulnar                           – drużynowy 4 GZ „Silne Niedźwiadki”
 26. phm. Beata Jagoda Jedynak            – drużynowa 5 GZ „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”
 27. pwd. Jadwiga Kocot                        – drużynowa 7 GZ „Jagódki”
 28. pwd. Agnieszka Czaplińska             – drużynowa 8 GZ „Leśne Ludki”
 29. pwd. Alicja Jarosz                            – drużynowa 1 DH „Bór”
 30. sam. Małgorzata Michaliszyn-Kiełtyka – drużynowa 3 DH „Zośka”
 31. pwd. Aleksandra Kanczak               – drużynowa 5 DH „Ad Astra”
 32. pwd. Joanna Wacławek                   – przyboczna 5 DH „Ad Astra”
 33. pwd. Urszula Pisarek                       – drużynowa 4 DSH „Nibylandia”
 34. pwd. Magdalena Jaroń                     – drużynowa 13 Wielopoziomowa DH NS „Titinaka”
 35. pwd. Aleksandra Sklarczyk             – drużynowa 1 DW „Żubry”
 36. pwd. Katarzyna Szarzyńska            – drużynowa 1 DW NS „Zośka”
 37. pwd. Agnieszka Biśta                      – drużynowa 3 Wielopoziomowej DH „Zośka”
 38. phm. Jarosław Skarżyski                  – członek Namiestnictwa Harcerskiego
 39. phm. Anna Klimek-Kuraszkiewicz  – Instruktor Związku Drużyn
 40. pwd. Aleksandra Hudzik                 – Instruktor Związku Drużyn

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca

hm. Irena Piątek