Hufiec ZHP Trzebinia

Rozkaz L9/2014

Rozkaz L9/2014

Trzebinia, 17.10.2014r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

Rozkaz L. 9/2014

Druhny i druhowie!

2.3 Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1 Powołuję z dniem 17.10.2014r. Sztab Obchodów 100-lecia Zuchów w składzie:
phm. Andrzej Wąsek -Szef Sztabu
phm. Małgorzata Wąsek -program
hm. Zofia Kuć -członek

2.3.2 Powołuję z dniem 17.10.2014r. komendę kursu zastępowych w składzie:
hm. Iwona Kucharska -komendant
hm. Zofia Kuć -program
pwd. Aleksandra Kanczak -członek
pwd. Joanna Wacławek -członek
8. Zaliczenia służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 następującym druhną i a druhom:
1. hm. Bigaj Małgorzata – koordynator ds. elektronicznego systemu harcerskich danych
2. Bista-Kalemba Agnieszka – drużynowa 3 DH NS „Szare Szeregi”
3. pwd. Czaplińska Agnieszka – drużynowa 8 GZ „Leśne Ludki”
4. phm. Gąsiorek Renata – drużynowa 2 GZ „Stokrotki”
5. phm. Gielarowski Piotr – członek Komisji Rewizyjnej Hufca i Chorągwi
6. pwd. Jaroń Magdalena – drużynowa 13 DH NS „Titinaka”
7. pwd. Kanczak Aleksandra – Kapituła Stopni
8. hm. Kania Barbara – Komendant Związku Drużyn Chełmek
9. phm. Knapik-Gielarowska Dorota – członek Komisji Stopni Instruktorskich
10. pwd. Kocot Jadwiga – drużynowa 7 GZ „Czarne Jagódki”
11. hm. Kucharska Iwona – członek Komendy Hufca
12. hm. Kuć Zofia – zastępca komendanta ds. programowych
13. pwd. Malczyk Zofia – przewodnicząca Komisji Historycznej
14. hm. Nowakowska Elżbieta – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
15. hm. Otrębska Aleksandra – członek Komisji Stopni Instruktorskich
16. hm. Piekarz Andrzej – przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich
17. phm. Różycka Ewa – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
18. phm. Skarżycki Jarosław – członek referatu harcerskiego
19. pwd. Stanach Ewa – sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
20. pwd. Szarzyńska Katarzyna – drużynowa drużyny wędrowniczej NS „Zośka”
21. phm. Wąsek Andrzej – namiestnik referatu zuchowego
22. phm. Wąsek Małgorzata – zastępca namiestnika referatu zuchowego
23. phm. Więcław-Pilarczyk Anna – szef kształcenia
24. hm. Wróblewska Teresa – przewodnicząca Kręgu Seniora
25. phm. Zając Irena – członek Komisji Historycznej
26. hm. Firek Marek – skarbnik Związku Drużyn Chełmek
27. pwd. Jarosz Alicja – drużynowa 3 DH „Bory”
28. pwd. Pisarek Urszula – drużynowa DSH „Nibylandia”
29. phm. Suski Bogusław – przewodniczący Zespołu Kwatermistrzowskiego
30. phm. Szklarczyk Aleksandra – drużynowa 3 DH „Sokoły”
31. pwd. Znaleźniak Agnieszka – drużynowa 1 GZ „Muchomorki”
32. phm. Znaleźniak Andrzej – członek Zespołu Kwatermistrzowskiego
33. phm. Kuraszkiewicz Klimek Anna – instruktor Związku Drużyn Chełmek
34. pwd. Wacławek Joanna – członek Kapituły Stopni
35. phm. Bębenek Wanda – Krąg Seniora
36. phm. Jurek Maria – skarbnik Kręgu Seniora
37. pwd. Kubicka Sylwia – przyboczna 8 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki”
38. ks. phm. Puchała Seweryn

 

CZUWAJ!

Komendant Hufca
hm. Irena Piątek