Hufiec ZHP Trzebinia

KSI

Przewodniczący

  • hm. Andrzej Piekarz

Zastępca przewodniczącego

  • hm. Elżbieta Nowakowska

Sekretarz

  • phm. Dorota Knapik-Gielarowska

Członkowie

  • hm. Iwona Kucharska
  • hm. Aleksandra Otrębska