Hufiec ZHP Trzebinia

Skład

SKŁAD KAPITUŁY

Przewodniczący:

  • phm. Anna Więcław-Pilarczyk HR

Członkowie :

  • pwd. Aleksandra Kanczak HO
  • pwd. Joanna Wacławek HO
  • pwd. Patryk Smółka HO