Hufiec ZHP Trzebinia

Trzebińska Akcja Szkoleniowa Kadry TrzASK 2017

Trzebińska Akcja Szkoleniowa Kadry TrzASK 2017

Druhno, druhu! Obierz kierunek na Azję i weź udział w kursie zastępowych lub przybocznych! 🙂

Regulamin kursu: RegulaminTrzASK

Ankieta zgłoszeniowa: https://goo.gl/forms/2qV4rqP1aWq3wlp23

azjakurs