Hufiec ZHP Trzebinia

Uchwała nr 11/KH/2013

Uchwała nr 11/KH/2013

Uchwała nr 11 / KH / 2013

z dnia 4 listopad 2013r

W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komendy Hufca

Za okres Listopad 2011 / Listopad 2013

§1

Komenda Hufca ZHP na swoim posiedzeniu w dniu 30 październik 2013r podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komendy Hufca za okres listopad 2011 / listopad 2013.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała została podjęta większością głosów.

Na 5 oddanych głosów 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.