Hufiec ZHP Trzebinia

Zjazd hufca za nami!

Zjazd hufca za nami!

Wybraliśmy Komendanta i Komendę Hufca. Mamy także nowy skład Komisji Rewizyjnej.

21 listopada 2015 r. w budynku hufca w Trzebini odbył się Zjazd Zwykły Hufca. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, przyjęli plan rozwoju Hufca na lata 2015-2019 i wybrali nowe władze na najbliższe 4 lata. Komendantką Hufca ponownie została wybrana hm. Irena Piątek. Do komendy wybrani zostali:

– hm. Iwona Kucharska – Z-ca Komendanta Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
– pwd. Sylwia Kubicka – Członek Komendy Hufca ds. programowych
– phm. Dorota Knapik – Gielarowska – Członek Komendy Hufca
– phm. Anna Więcław – Pilarczyk – Członek Komendy Hufca
– dh. Brygida Baster – Skarbnik Hufca

Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej na lata 2015-2019 ukonstytuowali się na swoim pierwszym posiedzeniu. Przewodniczącym został phm. Piotr Gielarowski, a członkami:

– phm. Ewa Różycka
– pwd. Ewa Stanach
– hm. Zofia Kuć
– pwd. Łukasz Stelmach

W czasie zjazdu hm. Mariusz Siudek, Komendant Chorągwi Krakowskiej wręczył Srebrny Krzyż  Za Zasługi dla ZHP hm. Iwonie Kucharskiej, a także Medal Za Zasługi dla ZHP Chorągwi Krakowskiej phm. Małgorzacie Wąsek i phm. Andzrzejowi Wąsek.

Życzymy wszystkim wybranym satysfakcji i powodzenia na instruktorskiej ścieżce!