Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych

KSSiW

Skład kapituły

Przewodnicząca

phm. Sylwia Kubicka     ➡📧

Członkowie

hm. Anna Więcław-Pilarczyk HR     ➡📧

pwd. Gabriela Kawala HR     ➡📧

pwd. Kamil Kaczka HO      ➡📧

 1. Wybierz opiekuna swojej próby. Opiekunem może być osoba, która posiada co najmniej taki sam stopień, jaki chcesz zdobywać (jeśli chcesz otwierać próbę na naramiennik wędrowniczy, opiekun sam musi go posiadać; WYJĄTEK – opiekunem próby na Harcerza/Harcerkę Orlą może być przewodnik/przewodniczka, który/a nie ma HO, opiekunem próby na stopień Harcerza/Harcerki Rzeczypospolitej może być podharcmistrz/podharcmistrzyni, który/a nie ma HR). Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze opiekuna skonsultuj się z nami.
 2. Pobierz stąd kartę próby na stopień, który Cię interesuje.
 3. Wraz z opiekunem ułóżcie program próby, który spełnia jej wymagania. Nie zapomnij o określeniu czasu trwania zadania i sposobu, w jaki potwierdzisz jego wykonanie.
 4. Przyjdź na spotkanie Kapituły. Nie zapomnij o mundurze, dwóch kopiach swojej próby i książeczce harcerskiej (aby otworzyć próbę musisz mieć opłacone składki harcerskie i posiadać potwierdzenie w książeczce). Jeśli chcesz, zabierz ze sobą opiekuna.
 5. Systematycznie realizuj swoją próbę i od razu kompletuj dokumentację swoich zadań – ułatwi Ci to pracę później! Pamiętaj o czasie trwania danej próby, którego nie możesz przekroczyć (chyba, że zawnioskowałeś do Kapituły o przedłużenie próby). Tutaj znajdziesz wniosek.
 6. Kiedy będziesz gotowy do zamknięcia próby, poinformuj o tym Kapitułę (maksymalnie tydzień przed terminem!) i przyjdź na spotkanie. Nie zapomnij zabrać stosownej dokumentacji swoich działań spiętej w skoroszyt (zostaje ona w dokumentach Kapituły, także do jej tworzenia nie używaj oryginałów, ani rzeczy, które chcesz zatrzymać).
 7. Kapituła może:
 • Zaakceptować Twoją próbę i złożyć wniosek do Komendanta Hufca o jej pozytywne zamknięcie i przyznanie Ci stopnia lub naramiennika wędrowniczego.
  (DOTYCZY NARAMIENNIKA WĘDROWNICZEGO): Wtedy pozostaje Ci tylko czekać na jego wręczenie.
 • Oczekiwać od Ciebie jakiś poprawek, na które da Ci określony czas. Po korekcie przyjdź na spotkanie Kapituły jeszcze raz.
 • Nie zaakceptować Twojej próby i złożyć wniosek do Komendanta Hufca o jej negatywne zamknięcie. Ma to miejsce, jeśli przekroczysz czas trwania próby nie informując o potrzebie jej przedłużenia, jeśli Twoje postępowanie nie będzie zgodne z Prawem Harcerskim lub jeśli nasza współpraca nie będzie przebiegać prawidłowo i nie będziesz realizował naszych próśb i zaleceń. Próbę zamkniętą z wynikiem negatywnym, można otworzyć ponownie.

9. Kapituła NIE PRZYJMUJE nieestetycznych, niezgodnych z naszymi wzorami i identyfikacją wizualną ZHP (używaj czcionki Museo!), kart prób – pamiętaj o tym przy ich tworzeniu, zadbaj, aby były eleganckie, bo świadczy to o Tobie!

W razie jakichkolwiek pytań kontaktuj się z członkami Kapituły w każdy możliwy sposób (osobiście, telefonicznie, mailowo, czy na Facebook’u).

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061

Social Media