Kurs Komend Hufców

Komenda hufca ukończyła Kurs Komend hufców zorganizowany przez Komendę Chorągwi Krakowskiej.  W ramach dwóch zjazdów odbył się szereg zajęć, dzięki którym jeszcze skuteczniej będziemy mogli zarządzać naszym hufcem, pozyskiwać środki, uatrakcyjniać nasz program i dbać o rozwój naszych zuchów i harcerzy. Wraz z komendami 22 pozostałych hufców Chorągwi Krakowskiej pracowaliśmy intensywnie nad wieloma sprawami, poszerzaliśmy współpracę oraz wymienialiśmy doświadczenia. To był owocny weekend!

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061

Social Media