Jednostki działające na terenie hufca

Gromady zuchowe

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju

Drużynowy: pwd. Maciej Chwast

Dzień i godzina zbiórek: piątek 1700 – 1830

Kontakt: 533 310 662

E-mail: maciej.chwast@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/1GZKrasnale

Miejsce działania: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini

Drużynowa: pwd. Sylwia Kubicka

Dzień i godzina zbiórek: środa 1700 – 1800 

Kontakt: 663 228 723

E-mail: s.kubicka@zhp.net.pl

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Drużynowa: dh. Anna Grelowska

Dzień i godzina zbiórek: wtorek, 1700 – 1830    

Kontakt: 793 825 379

E-mail: anna.grelowska@zhp.net.pl

Fanpage:
https://www.facebook.com/8GZLesneLudki

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: phm. Dorota Szklarczyk

Dzień i godzina zbiórek: wtorek, 1800 – 1930

Kontakt: 693 412 102

E-mail: dorota.szklarczyk@zhp.net.pl

Fanpage:
https://www.facebook.com/1GZPrzyjacieleBajkowejAkademii/

Drużyny harcerskie

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Drużynowa: HO Gabriela Kawala

Dzień i godzina zbiórek: poniedziałek, 1630 – 1800

Kontakt: 501 804 310

E-mail: gabriela.kawala@zhp.net.pl

Strona: www.5dh-ad-astra.blogspot.com

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju

Drużynowy: dh Mateusz Gaj

Dzień i godzina zbiórek: piątek, 1830 – 2000 

Kontakt: 785 194 248

E-mail: mateusz.gaj@zhp.net.pl

Fanpage: www.facebook.com/6-DH-Dreptaki

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

Drużynowa: sam. Małgorzata Godyń

Dzień i godzina zbiórek: piątek, 1700 – 1830

Kontakt: 500 508 195

E-mail: malgorzata.godyn@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/7dhwataha/

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: pwd. Urszula Mitoraj 

Dzień i godzina zbiórek: sobota 1000 – 1200

Kontakt: 791 591 928 

E-mail: urszula.mitoraj@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/1-DH-BÓR

Drużyny starszoharcerskie

Miejsce działania: budynek hufca Trzebinia, ul. Kościuszki 53

Drużynowy: pwd. Kamil Kaczka HO

Dzień i godzina zbiórek: piątek 1630 – 1800

Kontakt: 533 023 740

E-mail: kamil.kaczka@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/3dshadventure/

Instagram: Adventure

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: phm. Aleksandra Szklarczyk

Dzień i godzina zbiórek: czwartek 1900 – 2000

Kontakt: 723 672 339

E-mail: aleksandra.szklarczyk@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/OgnistePlomyki/

Drużyny wielopoziomowe

Miejsce działania: Lgota

Drużynowa: pwd. Teresa Gwiazdowska

Kontakt: 600 400 147

E-mail: teresa.nowak-gwiazdowska@zhp.net.pl

drużyny nieprzetartego szlakui

Miejsce działania: Warsztaty terapii zajęciowej w Trzebini

Drużynowa: pwd. Katarzyna Szarzyńska

Dzień i godzina zbiórek: piątek 900 – 1100

Kontakt: 501 899 927, 32 6121375  

E-mail: katarzyna.szarzynska@zhp.net.pl

kręgi

Przewodnicząca:

  • phm. Małgorzata Wąsek

Sekretarka:

  • phm. Wanda Bębenek

Skarbniczka:

  • phm. Maria Jurek

Członkini:

  • hm. Małgorzata Bigaj (malgorzata.bigaj@zhp.net.pl)

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061