Jednostki działające na terenie hufca

Gromady zuchowe

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gaju

Drużynowy: dh Kacper Smółka

Dzień i godzina zbiórek: piątek 1800 – 1930

Kontakt: 724 553 862

E-mail: kacper.smolka@zhp.net.pl

Fanpage: fb.me/1GZKrasnale

Opiekun gromady: pwd. Maciej Chwast (maciej.chwast@zhp.net.pl)

Miejsce działania: Niepubliczne Przedszkole „Chmurkowe Opowieści” w Trzebini

Drużynowa: pwd. Sylwia Kubicka

Dzień i godzina zbiórek: środa 1700 – 1800 

Kontakt: 663 228 723

E-mail: s.kubicka@zhp.net.pl

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Drużynowa: sam. Emilia Jaromin 

Dzień i godzina zbiórek: środa, 1700 – 1830    

Kontakt: 793 356 529

E-mail: emilia.jaromin@zhp.net.pl

Fanpage:
fb.me/8GZLesneLudki

Opiekun gromady: dh. Anna Grelowska (anna.grelowska@zhp.net.pl)

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa:  dh Małgorzata Legut

Dzień i godzina zbiórek: wtorek, 1800 – 1930

Kontakt: 693 412 102

E-mail: malgorzata.legut@zhp.net.pl

Fanpage:
fb.me/1GZPrzyjacieleBajkowejAkademii

Opiekun gromady: phm. Dorota Szklarczyk (dorota.szklarczyk@zhp.net.pl)

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa:  dh Anna Maca

Dzień i godzina zbiórek: czwartek, 1800 – 1930

Kontakt: 693 412 102

E-mail: anna.maca@zhp.net.pl

Fanpage:
fb.me/GZmaliodkrywcy

Opiekun gromady: phm. Dorota Szklarczyk (dorota.szklarczyk@zhp.net.pl)

Drużyny harcerskie

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini

Drużynowa: sam. Martyna Brzózka

Dzień i godzina zbiórek: poniedziałek, 1700 – 1830

Kontakt: 570 049 064

E-mail: martyna.brzozka@zhp.net.pl

 
Opiekun drużyny: pwd. Gabriela Kawala (gabriela.kawala@zhp.net.pl)

Miejsce działania: Szkoła Podstawowa w Myślachowicach

Drużynowa: sam. Małgorzata Godyń

Dzień i godzina zbiórek: piątek, 1700 – 1830

Kontakt: 500 508 195

E-mail: malgorzata.godyn@zhp.net.pl

Fanpage: fb.me/7dhwataha

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: pwd. Martyna Oleś

Dzień i godzina zbiórek: sobota 1200 – 1330

Kontakt: 530 371 876 

E-mail: martyna.oles@zhp.net.pl

Fanpage: https://www.facebook.com/1-DH-BÓR

Drużyny starszoharcerskie

Miejsce działania: budynek hufca Trzebinia, ul. Kościuszki 53

Drużynowy: hm. Anna Więcław-Pilarczyk

Dzień i godzina zbiórek: piątek 1630 – 1800

Kontakt: 600 423 230

E-mail: anna.wieclaw-pilarczyk@zhp.net.pl

Fanpage: fb.me/3dshadventure

Instagram: Adventure

Miejsce działania: Dom Harcerza Chełmek, ul. Kochanowskiego 1a

Drużynowa: dh. Julia Dworniczek

Dzień i godzina zbiórek: sobota 1000 – 1200

Kontakt: 573 216 199

E-mail:  julia.dworniczek@zhp.net.pl

Fanpage: fb.me/OgnistePlomyki

Drużyny WĘDROWNICZE

Miejsce działania: budynek hufca Trzebinia, ul. Kościuszki 53

Drużynowy: phm. Wojciech Góralewicz

Dzień i godzina zbiórek: co drugi tydzień w soboty, godzina ustalana we własnym gronie

Kontakt: 604 318 548

E-mail:  wojciech.goralewicz@zhp.net.pl

Fanpage: fb.me/WedrownicyHufiecTrzebinia

drużyny nieprzetartego szlaku

Miejsce działania: Warsztaty terapii zajęciowej w Trzebini

Drużynowa: pwd. Katarzyna Szarzyńska

Dzień i godzina zbiórek: piątek 900 – 1100

Kontakt: 501 899 927, 32 6121375  

E-mail: katarzyna.szarzynska@zhp.net.pl

kręgi

Przewodnicząca:

  • phm. Małgorzata Wąsek

Sekretarz:

  • phm. Wanda Bębenek

Kontakt:

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061

Social Media