ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W HUFCU

Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich

Jeżeli chcesz otworzyć albo zamknąć próbę na stopień przewodnika lub podharcmistrza to jesteś w dobrym miejscu!
Dowiedz się więcej

Namiestnictwo Zuchowe

Namiestnictwo Zuchowe

To tutaj tworzony jest program dla gromad zuchowych naszego hufca.
Dowiedz się więcej

Zespół Promocji i Informacji Hufca

Zespół Promocji i Informacji Hufca

Zespół odpowiadający za obsługę kanałów informacyjnych hufca oraz za jego promocję.
Dowiedz się więcej

Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych

Komisja Stopni Instruktorskich

Jeżeli chcesz otworzyć albo zamknąć próbę na naramiennik albo stopień wędrowniczy lub starszoharcerski to jesteś w dobrym miejscu!
Dowiedz się więcej

Namiestnictwo Harcerskie i Starszoharcerskie

Namiestnictwo Harcerskie i Starszoharcerskie

To tutaj tworzony jest program dla drużyn harcerskich naszego hufca.
Dowiedz się więcej

Komisja Historyczna

Komisja Historyczna

Komisja zajmująca się dbaniem o dobytek historyczny hufca.
Dowiedz się więcej

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061

Social Media